Styret i Haram kulturhistoriske lag

Leiar: Atle Longva, atl-long@online.no tlf.: 90994814

Nestleiar: Inger Lise Andreassen

Kasserar: Odd Einar Fjørtoft

Skrivar: Eli Standal

Lisa Alvestad

Varamedlemer:

1. Vigdis Strandabø

2. Bjørn Kåre Høistad