Petter Dyrkorn-samlinga – kontaktinformasjon

Opningstider
Samlinga har ikkje faste opningstider, men tek imot besøkande etter avtale. No under covid_19-pandemien er det lettast å gjere avtale i sommarferien. I særskilte høve, til dømes for grupper som skuleklassar, geologiforeiningar, o.l. prøver vi å imøtekome ønskje om besøk også til andre tider.

Samlinga er lokalisert i Gamle Otterlei skule, Oterleivegen 377, 6294 Fjørtoft.

Kontaktadresser:
Harald Dyrkorn, Solbakkelia 24, 2100 Skarnes, tlf. 47347859, e-post: haralddy@online.no

Ida Dyrkorn Heierland, Finnesvegen 20, 5704 Voss, tlf.: 47259670, e-post: ida@heierland.no

Medlemskap
PD-samlinga er ei foreining. Medlemskap kan teiknast ved å betale årskontingent til:

Petter Dyrkorn-samlinga v/Ole Roger Dyrkorn, Herreveien 151, 3960 Stathelle

Bankkonto: 3910.39.44876
Kontingenten er kr. 150,- for vaksne, kr. 50 for born og kr. 300 for familie.