Petter Dyrkorn-samlinga

I den gamle skulen på øya Fjørtofta kan du lære om landskapet på Nordøyane. Petter Dyrkorn var sjølvlærd geolog og arkeolog. Stein- og mineralprøver og reiskapar frå steinalderen som han samla på øyane har sidan 1990 vore tilgjengeleg for publikum.
Her finn du kontaktinformasjon og opningstider.


Introduksjonsvideo
Videoen er den første i ein serie som vil ta deg med i ei vandring gjennom heile samlinga

Geologiske prosessar påverkar utviklinga av livet

Berggrunnen på Nordøyane blir til

Sjøpiggsvinet i jordhistoria

Grunnstoff med ulike kapasitetar

Fossilar

Istider og mellomistider

Korall 

Dei første menneska på Nordøyane

Reiskap og artefaktar

Dysvika – steinalderplass på Fjørtofta 

Korndyrkande steinalder for 4000 år sidan

Steinalder-åkerspor

Steinalder – koking av fisk

Amatørforskaren Petter Dyrkorn