Haram kulturhistoriske lag

Haram kulturhistoriske lag arbeider for å fremje kulturhistorisk interesse og sikre minne og kulturhistorie i Haram for ettertida. I tillegg skal laget også stimulere til debatt om aktuelle saker og framtidsretta kultur- og miljøvernspørsmål.

Longva kunstnerresidens deler interesse for noe av det omfattende materialet Haram kulturhistoriske lag har jobbet med å få fram. Derfor ønsker vi i dialog med styremedlem Atle Longva å tilgjengeliggjøre noe av kunnskapen som ligger i artikler om for eksempel utgravinger på øya. Men dette er bare en liten del av historien, og ved interesse for annet er det best å henvende seg til dem som er aktive i laget direkte.

Saker som HKL har arbeidd med er m.a. vern av kulturminne, som naustrekka på Ulla, minnesmerke over aktuelle hendingar og personar, foto- og dokumentsamlingar frå nyare og eldre tid, og mykje anna. Nye oppgåver kjem til.

Kvart år gir laget ut ei årbok. Alle medlemmer i laget får boka som ein del av medlemsskapet.

Medlemskapet kostar kr 350,- pr år. Vil du bli medlem, ta kontakt med leiar Sveinung Giske pr. epost: sveinung.harald.giske@gmail.com