• Kategoriar
  • Metodar for Nordøyane: Terese #5

    Samfunnsvitar Harald Dyrkorn, og Terese Longva har samarbeidd om kunst, landskap, geologi og filosofi sidan 2012. Metoden vår er først og fremst samtalen – saman og med andre.  Utgangspunktet for dette prosjektet er Petter Dyrkorn-samlinga på Fjørtofta. Samlinga inneheld objekt som mineral- og bergartsprøver og artefaktar frå eldre steinalder til langt opp mot notid. Her kan ein… Les meir Metodar for Nordøyane: Terese #5