• Kategoriar
 • om viltvoksende arter og andre ressurser

  Forut for lansering av Metodar for Nordøyane ble det sanketur med Hjørdis Longva som er veileder for Norsk sopp- og nyttevekstforeningen i Bergen. På en liten runde langs fjæra, over mark og eng, langs kratt og veikant, var det mye å finne, selv om det fremdeles var tidlig på året. Grovblad, engsyre, mjødurt, gåsemyre, skjørbuksurt,… Les meir om viltvoksende arter og andre ressurser

  Boklansering: Metodar for Nordøyane

  I dag slepp vi boka «Metodar for Nordøyane»! Boka adopterer og utforskar ein norsk tradisjon for lokal, offentleg samtale: samtalelag. Ein samtale med og om lokalsamfunnet på Nordøyane bind saman andre tekstar om lokale naturressursar, nyttevekstar, geologi, bøker og bibliotek, om kva ein mogleg kunstnarresidens i eit naust på Skuløy kan vere og gjere i… Les meir Boklansering: Metodar for Nordøyane

  Metodar for Nordøyane: Terese #5

  Samfunnsvitar Harald Dyrkorn, og Terese Longva har samarbeidd om kunst, landskap, geologi og filosofi sidan 2012. Metoden vår er først og fremst samtalen – saman og med andre.  Utgangspunktet for dette prosjektet er Petter Dyrkorn-samlinga på Fjørtofta. Samlinga inneheld objekt som mineral- og bergartsprøver og artefaktar frå eldre steinalder til langt opp mot notid. Her kan ein… Les meir Metodar for Nordøyane: Terese #5

  Metodar #4 – sosiomaterielle felleskap

  20.april var det nymåne og storfjære, som betyr at tidevannsforskjellen var enda større enn den pleier å være rundt ny- eller fullmåne. Deler av strandsonen og tareskogen, som ellers ligger under overflaten, var tilgjengeliggjort for kort tid ved lavvann. Måne og sol jobber ilag, og planetariske krefter drar og presser vannmassene til to dype inn-… Les meir Metodar #4 – sosiomaterielle felleskap

  Metodar #3 – arbeidsrelasjoner

  Sabine Popps kunstneriske praksis er en utforskning av bestemte geografiske områder, og menneskets forhold til dem gjennom arbeid og daglige rutiner. Arkivmateriale, kamerabasert observasjon, og dialog med representanter for profesjonelle eller sosiale grupper er flettet sammen med subjektiv erfaring ved involvering i fysiske prosesser og utvikling av performative strategier. Arbeidet utvikler seg langsomt over tid,… Les meir Metodar #3 – arbeidsrelasjoner

  Tilskot frå KORO

  Longva Kunstnarresidens har fått tilskot til Metoder for Nordøyane frå KORO. Dei skriv: «Eit interessant prosjekt om strategier for småsteder som store byutviklingsprosesser ikke er så relevante for.»