• Kategoriar
  • Nordøyane

    På Nordøyane finst det spor etter den kaledonske fjellkjedefaldinga som oppstod under kontinent-kollisjonen mellom Skandinavia og Nord-Amerika for ca 430 millionar år sidan. Seinare (for ca 8200 år siden) blei det utløyst eit gigantisk undersjøisk ras ved Storegga, 80 km frå kysten. Raset utløyste ein av verdas største kjente tsunamiar – Storegga-tsunamien. På Nordøyane er… Les meir Nordøyane