• Kategoriar
 • Forprosjekt kunstnarresidens

  31. mai 2021 starta Longva kunstnarresidens eit forprosjekt med tilskudd frå ARENA – Norsk kulturråd si ordning for bygg og infrastruktur. Saman med Gartnerfuglen arkitekter skal vi finne ut korleis eit stort naust på Skuløy kan bli til arbeidsrom og verkstadar for internasjonale kunstnarar og skribentar. I det største arbeidsrommet ser vi òg for oss… Les meir Forprosjekt kunstnarresidens

  Gartnerfuglen arkitekter

  Då Longva kunstnarresidens skulle finne arkitekt til forprosjektet, kom vi over eit intervju med Gartnerfuglen arkitekter. Dei har laga fleire bygg og strukturar som liknar båtnaustet i skala. Vi likte korleis bygga deira har tydeleg identitet og snakkar med landskapet samstundes. Sjå f.eks. denne hytta. Heldigvis ville dei lage forprosjekt med oss! Hos Gartnerfuglen jobbar… Les meir Gartnerfuglen arkitekter

  Kunstfilosofibibliotek

  Longva kunstnarresidens disponerer ei boksamling på omlag 500 bøker med filosofi og kunstteori. Boksamlinga er med i planlegginga av residensen, og kunstnarane som kjem, vil bli invitert til å velje ut små bibliotek i biblioteket. I forprosjektet skal vi òg finne ut korleis vi kan digitalisere samlinga.