• Kategoriar
 • Boklansering: Metodar for Nordøyane

  I dag slepp vi boka «Metodar for Nordøyane»! Boka adopterer og utforskar ein norsk tradisjon for lokal, offentleg samtale: samtalelag. Ein samtale med og om lokalsamfunnet på Nordøyane bind saman andre tekstar om lokale naturressursar, nyttevekstar, geologi, bøker og bibliotek, om kva ein mogleg kunstnarresidens i eit naust på Skuløy kan vere og gjere i… Les meir Boklansering: Metodar for Nordøyane

  Forprosjekt kunstnarresidens

  31. mai 2021 starta Longva kunstnarresidens eit forprosjekt med tilskot frå ARENA – Norsk kulturråd si ordning for bygg og infrastruktur. Saman med Fragment arkitektar skal vi finne ut korleis eit stort naust på Skuløy kan bli til arbeidsrom og verkstadar for internasjonale kunstnarar og skribentar. I det største arbeidsrommet ser vi òg for oss… Les meir Forprosjekt kunstnarresidens

  Kunstfilosofibibliotek

  Longva kunstnarresidens disponerer ei boksamling på omlag 500 bøker med filosofi og kunstteori. Boksamlinga er med i planlegginga av residensen, og kunstnarane som kjem, vil bli invitert til å velje ut små bibliotek i biblioteket. I forprosjektet skal vi òg finne ut korleis vi kan digitalisere samlinga.