Artikler

Her følger det lenker til artikler om utgravinger på Nordøyane i 2015, i forkant av utbygging av Nordøyvegen. De inneholder også referanser til Storeggaraset, og har blitt publisert av ulike personer som var direkte tilknyttet arbeidet:

Arkeologiske utgravinger på Longva 2015
av Trond Lødøen, Christine Tøssebro og Hanne Årskog,
publisert i Haram kulturhistoriske lag sin Årbok 2017

Between winter storm surges – Human occupation on a growing Mid-Holocene transgression maximum (Tapes) beach ridge at Longva
av Stein Bondevik, Trond Klungseth Lødøen, Christine Tøssebro, Hanne Årskog, Kari Loe Hjelle, Ingvild K. Mehl,
publisert i Quaternary Science Reviews, 2019

Arkeologisk undersøkelse av strandvollslokalitet med spor etter kortidsopphold i SM, TN og MN samt dyrkingsspor fra senmiddelalder
av Yvonne Dahl og Trond Lødøen
publisert ved Universitetsmuseet i Bergen, Fornminneseksjon, 2020