sounding kelp

Longva kunstnarresidens

Hvordan høres havet ut for tareskogen? Sabine Popp jobber med prosjektet «sounding kelp» med lytting (og lydopptak) ved utvalgte steder ved Vestlandskysten og arbeidsopphold ved Bergen senter for elektronisk kunst (BEK). Hun bruker hjemmelagde hydrofoner som festes til tareindivider ved lavvann, for å så lytte seg gjennom skift i tarens bevegelser når havnivået stiger til det når høydepunktet ved flo – før vannet går tilbake til neste lavvann da hydrofonene kan løsnes fra taren igjen.

Andre uken i mai klaffet endelig vær og tidevannsforhold for å gjennomføre en slik 12-timers lytting på Skuløya.

Prosjektet undersøker økologier som inkluderer menneskelige og ikke-menneskelige aktører som tare, tidevann, sensorer, skip og industrielle anlegg, på steder der mennesket viser et utilitaristisk forhold til naturen.

foto: Malene Pedersen