Metodar #3 – arbeidsrelasjoner

Longva kunstnarresidens Metodar Nordøyane

Sabine Popps kunstneriske praksis er en utforskning av bestemte geografiske områder, og menneskets forhold til dem gjennom arbeid og daglige rutiner. Arkivmateriale, kamerabasert observasjon, og dialog med representanter for profesjonelle eller sosiale grupper er flettet sammen med subjektiv erfaring ved involvering i fysiske prosesser og utvikling av performative strategier. Arbeidet utvikler seg langsomt over tid, ved repetisjon, forskyvninger og sammenkoblinger av ulike perspektiver og aktører. Hun har jobbet i flere år med tareskog langs Norskekysten som en økologi av et utvidet mentalt, sosialt og fysisk felleskap.

Sabine har vært interessert i et vidt spekter av arbeid og aktiviteter som forholder seg til organismer, strømmer, materialer, rytmer og parametre i sjøen. Hvor og hvordan har (eller ikke har) slike relasjoner plass i hverdagen på Nordøyane?

Sabines atelier i Bergen ligger på Dokken. Hennes vindu i femte etasje på Havnelageret går rett ut til kontainerskip og supplybåter. Plasseringen gir et godt innblikk i broer med skjermer og kontrollpanel, manøvrering som skal til for å legge til kaia, og vinsjer og kraner som brukes til lasting og lossing. Disse båtene er et annet ledd i hele det økologiske systemet som også taren er en del av. Og deres bevegelse knytter sammen aktiviteter langs kysten.

Hvordan kan vi koble sammen arbeidsoppgaver i produksjon av styringspaneler med det som ligger under den blanke overflaten en stille sensommerskveld? Eller med det som skylles i land med bølger fra havet. Hvordan kan vi forstå våre handlinger som deler av en større helhet?