Tilskot frå KORO

Longva kunstnarresidens Nordøyane

Longva Kunstnarresidens har fått tilskot til prosjektet Metoder for Nordøyane frå KORO. Dei skriv: «Eit interessant prosjekt der man jobber tverrfaglig med kunstnere, arkitekter og planleggere for å forsøke å finne strategier for småsteder som store byutviklingsprosesser ikke er så relevante for.»

KORO produserer, forvaltar og formidlar kunst i offentlege rom og bygg.