9. oktober 2021: Myldring og styremøte

Event Longva kunstnarresidens

Styret i Foreningen Longva kunstnarresidens jobbar i naustet med idémyldring og styremøte. Styret skal blant anna diskutere status i forprosjektet og skisseprosjekt vi har motteke frå arkitektane.

Parallelt jobbar Roar Sletteland med programmering til prosjektet Talk to me.