Kunstfilosofibibliotek

Longva kunstnarresidens

Longva kunstnarresidens disponerer ei boksamling på omlag 500 bøker med filosofi og kunstteori. Boksamlinga er med i planlegginga av residensen, og kunstnarane som kjem, vil bli invitert til å velje ut små bibliotek i biblioteket. I forprosjektet skal vi òg finne ut korleis vi kan digitalisere samlinga så kunstnarar og skribentar kan velje i samlinga digitalt.

For tida testar vi ut appen og databasen libib.com. Klikk på biletet for å sjå bøkene vi har scanna inn hittil.