Random image

27. september-10. oktober 2021: Talk to me (prosjektveke)

Kunstnarane Terese Longva og Roar Sletteland arbeider i naustet i uke 40 med utvikling av prosjektet Talk to me, med tilskot frå Møre og Romsdal kunstsenter. Longva og Sletteland utviklar rørlege, transparente skulpturar av tenner i glass og metall – direkte avstøpingar av tenner frå ulike menneske. Skulpturane er tenkt å vere opplyst innanfrå og… Les meir 27. september-10. oktober 2021: Talk to me (prosjektveke)

9. oktober 2021: Myldring og styremøte

Styret i Foreningen Longva kunstnarresidens jobbar i naustet med idémyldring og styremøte. Styret skal blant anna diskutere status i forprosjektet og skisseprosjekt vi har motteke frå arkitektane. Parallelt jobbar Roar Sletteland med programmering til prosjektet Talk to me.

Nordøyane

På Nordøyane finst det spor etter den kaledonske fjellkjedefaldinga som oppstod under kontinent-kollisjonen mellom Skandinavia og Nord-Amerika for ca 430 millionar år sidan. Seinare (for ca 8200 år siden) blei det utløyst eit gigantisk undersjøisk ras ved Storegga, 80 km frå kysten. Raset utløyste ein av verdas største kjente tsunamiar – Storegga-tsunamien. På Nordøyane er… Les meir Nordøyane

Forprosjekt kunstnarresidens

31. mai 2021 starta Longva kunstnarresidens eit forprosjekt med tilskudd frå ARENA – Norsk kulturråd si ordning for bygg og infrastruktur. Saman med Gartnerfuglen arkitekter skal vi finne ut korleis eit stort naust på Skuløy kan bli til arbeidsrom og verkstadar for internasjonale kunstnarar og skribentar. I det største arbeidsrommet ser vi òg for oss… Les meir Forprosjekt kunstnarresidens

Gartnerfuglen arkitekter

Då Longva kunstnarresidens skulle finne arkitekt til forprosjektet, kom vi over eit intervju med Gartnerfuglen arkitekter. Dei har laga fleire bygg og strukturar som liknar båtnaustet i skala. Vi likte korleis bygga deira har tydeleg identitet og snakkar med landskapet samstundes. Sjå f.eks. denne hytta. Heldigvis ville dei lage forprosjekt med oss! Hos Gartnerfuglen jobbar… Les meir Gartnerfuglen arkitekter

Kunstfilosofibibliotek

Longva kunstnarresidens disponerer ei boksamling på omlag 500 bøker med filosofi og kunstteori. Boksamlinga er med i planlegginga av residensen, og kunstnarane som kjem, vil bli invitert til å velje ut små bibliotek i biblioteket. I forprosjektet skal vi òg finne ut korleis vi kan digitalisere samlinga.

Om oss

I dag er vi tre profesjonelle kunstnarar og to lokale frå Nordøyane som har skipa ei forening med tanke på å lage residens i naustet. Vi blir gjerne fleire! Kunstnarane er Terese Longva, Johanna Lettmayer og Hild Borchgrevink. I tillegg har vi med Knut Otterlei som bur på Skuløy/Flemsøy og rekneskapsførar Veronica Norvoll Longva som… Les meir Om oss